Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Informacja dla kandydatów do pracy
  2. Informacja w związku z prowadzoną korespondencją
  3. Informacja dla osób, z które są Stroną umowy oraz reprezentantów, pełnomocników i osób upoważnionych do kontaktu w związku z umową
  4. Informacja o przetwarzaniu danych w monitoringu wizyjnym